linux的知识

起因

今天学习了Linux的git ssh-keygen的创建和多用户的知识

ssh-key 初始化+生成

首先是用户名邮箱的设置

1
2
git config --global user.name aclihui
git config --global user.email [email protected]

密钥的生成

此时注意:此时要注意在哪个用户下面进行设置(体现多用户的设置)

1
ssh-keygen -t rsa -T "[email protected]"

证书文件 会出现你的用户名下的.ssh 文件中